Vacature: Wij zijn op zoek naar nieuwe HAR leden!

Doorgaan naar content
Huurdersadviesraad Sint Joseph

De huurder staat centraal

DOELSTELLING HAR

Opkomen voor de belangen van de huurders van Sint Joseph.

De HAR komt op voor de belangen van alle huurders van Sint Joseph. De HAR wil genoeg huurwoningen van goede kwaliteit. Deze huurwoningen moeten beschikbaar zijn voor alle primaire doelgroepen, zoals opgenomen in de Woningwet. De primaire doelgroep van een woningcorporatie is de huishoudens met een inkomen tot aan de huurtoeslaggrens.
Daarnaast is een veilige en prettige woon- en leefomgeving erg belangrijk.

Samenwerking met Sint Joseph.

Een voorwaarde om onze doelstelling te kunnen halen is goed overleg en samenwerken met Sint Joseph. De Overlegwet bepaalt dat huurdersorganisaties rechten en bevoegdheden hebben bij verschillende onderwerpen. 

Recht op informatie.

Recht op het geven van (schriftelijk) advies.

Instemmingsrecht.

Welk recht in welke situatie geldt hangt af van het onderwerp. De HAR en Sint Joseph hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarin staan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van beide.

Uitleg aan de huurders

In de jaarvergadering wordt aan de huurders uitgelegd wat de HAR het afgelopen jaar gedaan heeft. Dat staat ook in een jaarverslag. Tijdens de jaarvergadering krijgen de huurders ook informatie over de plannen voor het komende jaar.

Prestatieafspraken

Op donderdag 21 april 2022 zijn de “Prestatieafspraken 2022 t/m 2026” getekend. Dit zijn afspraken tussen de woningcorporaties (Beter Wonen en Sint Joseph), gemeente Almelo en de HAR om de volkshuisvestingsdoelen in Almelo te halen. Een belangrijk doel in de prestatieafspraken is het vergroten van de veerkracht in wijken.

TAKEN HAR

Onderzoeken en controleren

De HAR denkt en praat mee over het beleid van Sint Joseph. Zij controleert hoe het beleid wordt uitgevoerd. De HAR geeft advies over beleidsvoorstellen van Sint Joseph aan de directeur-bestuurder van Sint Joseph. Elk jaar houdt de HAR zich bezig met de volgende onderwerpen:

 • Bedrijfsplan en de verwachting voor de komende jaren.

 • Huuraanpassing.

 • Jaarverslag.

 • Ondernemingsplan.

 • Overige beleidsonderwerpen.

De Woningwet

De Woningwet is een wet in Nederland die regels maakt met betrekking tot volkshuisvesting en het bouwen en gebruiken van woningen. De wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen beschikbaar zijn voor iedereen in Nederland. De Woningwet geeft ons voorwaarden voor het inhoudelijk beleid (de sturing) en de plichten en bevoegdheden (de ordening). Belangrijkste punten uit de Woningwet 2015:

 • Bouwen betaalbare huurwoningen.

 • Strenge regels voor commerciële projecten.

 • Prestatieafspraken met gemeenten en huurders.

 • Onafhankelijk toezicht.

 • Geschiktheidstoets voor bestuurders.

 • Nevenfuncties bestuurders.

 • Instemmingsrecht huurders bij fusies.

 • Huurderscommissarissen.

 • Huurdersraadpleging.

 • Passende toewijzing.

 • Staatssteun.

Neem contact met ons op

Heb je wensen, tips of overige vragen? Neem contact met ons op. We helpen je graag verder.

E-mail
info@harvanstja.nl
Telefoon
06 82 46 70 57
0546 87 58 89
Correspondentieadres
Bornerbroeksestraat 66-23
7607 KH Almelo
Gravenallee Almelo
Direct contact