U leest hier ons laatste nieuws !

Planmatig onderhoud 2018

De planning voor het planmatig onderhoud in 2018 vindt u hier.

Verslag overleg HAR - BC's

Op dinsdag 10 oktober 2017 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de HAR en de BC's. Het verslag van dit overleg vindt u hier.

Het verslag van de Werkgroep Duurzaamheid en Energie vindt u hier.

Uitnodiging overleg met Bewonerscommissies

Op dinsdag 10 oktober 2017 vindt er weer een overleg plaats tussen de HAR en de Bewonerscommissies. U vindt hier de uitnodiging en agenda voor dit overleg.

Huurverhoging 2017

De HAR heeft een advies uitgebracht aan de directie van STJA over de huurverhoging 2017.
Het advies vindt u hier.

Jaarvergadering 2017 van de HAR

De Jaarvergadering van de HAR heeft plaatsgevonden op dinsdag 11 april 2017. Alle vergaderstukken vindt u hier.

Vergaderdata

Op dinsdag 11 april 2017 houdt de HAR haar Algemene Jaarvergadering.
Op dinsdag 10 oktober 2017 is er weer de bijeenkomst met de BC's en HC's
Nadere informatie volgt.

Werkplan HAR 2017

Ook voor 2017 heeft de HAR een werkplan opgesteld. Het werkplan HAR voor 2017 vindt u hier.

Verslag Jaarvergadering 2016

De concept-notulen van de Jaarvergadering van 12 april 2016 vindt u hier

Overleg vergadering BC’s en HC’s 2016

Op Dinsdag 11 oktober 2016 heeft een overlegvergadering met de BC’s en de HC’s plaatsgevonden. Het verslag vindt u hier.

Advies huurverhoging 2016

De HAR heeft op 23 maart 2016 een positief advies aan STJA uitgebracht over de huurverhoging 2016.
U vindt hier het volledige advies.

Hartslag HAR

De papieren versie van de nieuwste Hartslag kunt u hier lezen.
Lees hier verder!