Focuspunt prestatieovereenkomst

Duurzaamheid en betaalbaarheid is voor 2018 één van de drie thema’s uit de getekende prestatieovereenkomst.
De HAR heeft in samenwerking met Sint Joseph een werkgroep opgericht om mee te praten over het toekomstig duurzaamheidsbeleid in Almelo. Er zal bijzondere aandacht zijn voor de woonlasten voor de huurders. Deze moeten betaalbaar blijven, terwijl er tegelijkertijd moet worden geïnvesteerd in duurzaamheid. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijkheden voor verdere vermindering van het energieverbruik en de toepassing van alternatieve energiebronnen.

Huidige stand van zaken
De werkgroep Duurzaamheid en Betaalbaarheid heeft in 2017 haar advies uitgebracht aan de Huurdersadviesraad, waarna dit advies is overhandigd aan de directie van Sint Joseph. Een belangrijk aandachtspunt voor Sint Joseph is om naast de cijfermatige gevolgen ook oog te houden voor het menselijke aspect in dit geheel. In een reactie heeft de directeur laten weten dat leden van de werkgroep zullen worden geraadpleegd bij de toekomstige plannen betreffende duurzaamheid en de uitvoering daarvan.

Wie zijn wij?

Maak kennis met de bestuursleden van de HAR.

Heb je wensen, tips of overige vragen?


Contact

E-mail

info@harvanstja.nl

Telefoon

06 81 56 98 81 (Joop Arends)

Adres

Bornerbroeksestraat 66-28
7607 KH Almelo