Harm Nieboer

Wat is je favoriete plek in Almelo en waarom?

De favoriete plek in Almelo, die ik heb gekozen, is voor mij de overgang van de stad naar het buitengebied. Deze overgang symboliseert voor mij de rust en de dynamiek, die Almelo kenmerken. Zo sta je midden in de stad, zo loop of fiets je door de immense Gravenallee, van vroeger de toegangsweg voor de omwonenden naar het hart van de stad.

Natuurlijk is er in de afgelopen eeuwen veel veranderd, maar deze kenmerkende plaats wordt door velen gekoesterd, waarbij het nog altijd jammer is dat de doorsnijdende van Rechteren Limpurgsingel het karakter net op het laatst verknald. Misschien ook wel symboliek voor de voortdurende veranderingen.
 

Waarom kies je voor zitting in de HAR?

Ik vind het belangrijk om op te komen voor de belangen van de huurders en te werken aan goed wonen voor allen. Dit doe ik graag in goed overleg met alle betrokken partijen. Mijn aandacht gaat hierbij uit naar de thema’s: woon- en leefmilieu, duurzaamheid, betaalbaarheid, kwaliteit en diversiteit van wonen.

Heb je wensen, tips of overige vragen?
Contact

E-mail

info@harvanstja.nl

Telefoon

06 82 46 70 57
0546 87 58 89

Correspondentieadres

Bornerbroeksestraat 66-23
7607 KH Almelo