Prestatieafspraken 2019 tot en met 2023 ondertekend

Wethouder Jan Martin van Rees, corporatiedirecteuren Peter van der Hout (AWS Beter Wonen) en Claudia Beumer (Woningstichting Sint Joseph Almelo) en de voorzitters van de huurdersbelangenorganisaties Wim van der Elst (Stichting Huurdersplatform Beter Wonen) en Harm Nieboer (Huurdersadviesraad Sint Joseph) ondertekenden op 6 december de 'Prestatieovereenkomst 2019 tot en met 2023'.

Daarin staat wat de partijen samen hebben afgesproken over huurwoningen in Almelo. Denk aan betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid van de buurt, kwaliteit en verkoop van huurwoningen. Maar ook oog hebben voor kwetsbare bewoners en ouderen.

Corporaties Beter Wonen en Sint Joseph investeren in 2019 ongeveer 10,5 miljoen euro in de Almelose woningvoorraad en 1,3 miljoen euro in de leefbaarheid en veiligheid.

Onze voorzitter, Harm Nieboer mocht het openingswoord verzorgen, hieronder vindt u hier een weergave van:

Terugkijkend op de bijeenkomsten in het afgelopen jaar, ter voorbereiding op de vandaag te ondertekenen prestatieafspraken, mag ik zeggen dat er ook dit jaar duidelijk meer structuur is gekomen in de overleggen. Waar wij, als huurdersbelangenorganisaties eerst nog duidelijk onze plek moesten verwerven in het overleg, zoals opgelegd in de gewijzigde woningwet 2015, is duidelijk geworden dat we als volwaardig lid onze bijdrage kunnen leveren en, ik mag zeggen, in goede harmonie, met alle gesprekspartners hebben vergaderd.

Over het belang van deze voorbereidende vergaderingen zijn we het eens en mede daardoor kunnen we hier nu deze prestatieafspraken presenteren. Er staan de nodige ambities in, van met name de corporaties, ambities, die wij van harte toejuichen, immers de speerpunten hebben we reeds eerder vermeld en is het goed om te zien dat blijkt dat we eensgezind de huurder centraal stellen. Wij willen ook naar een nog betere communicatie met de achterban, de huurder, om vooral met hen en niet slechts over hen te spreken.

Doelstellingen zullen niet altijd realiseerbaar zijn, intenties en mogelijkheden opteren uiteraard wel. Deze intenties zullen dan misschien mogelijk gemaakt gaan worden en daarbij hebben we de politiek erg hard nodig. Immers, zolang de mening nog steeds is dat de corporaties geld genoeg hebben om te worden uitgemolken met belastingmaatregelen en vooral met de verhuurderheffing zullen de hoognodige onderhoudsingrepen moeilijk realiseerbaar blijken en zullen de huren als bijna van zelf sprekend verhoogd gaan worden. Het zal toch een keer duidelijk gemaakt moeten kunnen worden dat de verhuurderheffing vooral de huurder treft, de huurder, die ook andere woonlasten ziet stijgen, denk aan de aangekondigde energiekostenverhogingen.

Kortom, trots op deze prestatieafspraken, trots op de vergaande ambities van de corporaties met het oog op de verbetering van het wonen, maar ook de woon en leefomgeving met de gemeente Almelo en hopen op inzet van de bestuurders van deze stad om met ons de verhuurderheffing en andere door te berekenen kosten die aandacht te geven, die deze nodig hebben om te komen tot betaalbaar wonen en dat te laten blijven voor onze doelgroep, de huurder.

Harm Nieboer
Voorzitter HAR

Wie zijn wij?

Maak kennis met de bestuursleden van de HAR.

Heb je wensen, tips of overige vragen?


Contact

E-mail

info@harvanstja.nl

Telefoon

06 81 56 98 81 (Joop Arends)

Adres

Bornerbroeksestraat 66-28
7607 KH Almelo