Klimaatmars 10 maart 2019

De Woonbond demonstreert: maar waarvoor en waarom?

De Woonbond doet mee met de Klimaatmars die op zondag 10 maart in Amsterdam georganiseerd wordt. Waarom doen we mee en hoe staat het met die andere demonstratie tegen de fiscale plundering van de corporaties, waarbij we samen optrekken met Aedes?

Eerst maar even over de demonstratie tegen de fiscale aanslagen op de corporaties en de huurders waar we in november met jullie over gesproken hebben: wat ons betreft komt die er nog steeds, maar de achterban van Aedes is daarover verdeeld, waardoor het nog niet gelukt is tot afspraken te komen. Omdat de deal was dat Aedes/de corporaties de bussen zouden betalen is niet goed denkbaar dat we deze demonstratie puur op eigen kracht organiseren. Het is overigens niet uitgesloten dat er later in het jaar alsnog een demonstratie gaat komen.

Dan de Klimaatmars. Waarom doen we daaraan mee? Met name omdat hierbij het thema klimaatrechtvaardigheid centraal staat: een eerlijke verdeling van lusten en lasten, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
Immers:

  • Het is hoogst onrechtvaardig dat kleinverbruikers meer dan honderd keer zoveel belasting betalen per eenheid gas of elektriciteit dan grootverbruikers; de CO2-emissies zijn immers precies hetzelfde; dus is een platte energiebelasting véél rechtvaardiger.
  • Wij vinden het onacceptabel als huurders (via hun corporatie) voor eigen rekening moeten gaan verduurzamen, terwijl het Rijk aan de andere kant een greep van € 3 miljard/jaar in hun portemonnee doet.
  • Wij willen huurbevriezing voor de slechtste energielabels, zolang deze woningen nog niet geïsoleerd zijn.
  • In het sociaal huurakkoord hebben we een tabel vastgelegd van maximale huurverhoging bij verduurzaming; bv. €14/maand bij een sprong van label G naar label B; wij willen dat deze tabel algemeen verbindend verklaard wordt, dus ook gaat gelden voor particuliere verhuurders.

Kortom: er ligt een sterke relatie tussen de klimaatdoelstellingen en betaalbaarheidsdoelstellingen. Niet alle huurders hebben dat op dit moment al scherp op het netvlies staan, maar we merken dat huurders zich steeds meer bewust worden van de lastige situatie waarin we kunnen komen.

Meer informatie: https://www.woonbond.nl/nieuws/straat-eerlijk-klimaatbeleid

Wie zijn wij?

Maak kennis met de bestuursleden van de HAR.

Heb je wensen, tips of overige vragen?
Contact

E-mail

info@harvanstja.nl

Telefoon

06 81 56 98 81 (Joop Arends)

Adres

Bornerbroeksestraat 66-28
7607 KH Almelo