Hoofdpunten overleg HAR/directie Sint Joseph 25 september 2018

Hieronder vindt u een weergave van de hoofdpunten die besproken zijn in het overleg tussen de HAR en de directie van Sint Joseph op 25 september jl.

  • Ongeriefsvergoeding: de HAR zal door Sint Joseph betrokken worden bij het opstellen een aangepast beleid.
  • De HAR is geïnformeerd over de gesprekken met de kerncommissie Rumerslanden. Nadere informatie zal volgen.
  • St. Elisabeth: de HAR is bijgepraat over de huidige stand van zaken rondom de vochtproblematiek.
  • De HAR is geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw De Hofkamp.
  • Personele ontwikkelingen binnen STJA: Er is een nieuwe bestuurssecretaris aangenomen, Jan Huizinga. Hij ondersteunt het management en de bestuurder van Sint Joseph en zal zich met name bezig houden met het leggen en onderhouden van relaties naar buiten toe. Voor Maatschappelijk beheer zijn Brenda ter Halle (per 1 oktober) en Tom van de Woning (per 1 december) aangenomen. Zij zijn tevens de nieuwe accountmanagers. Mark Weering is per 1 september uit dienst.
  • Binnen Sint Joseph is er een calamiteitencommissie ingesteld.
  • De festiviteiten rondom de heropening van Buurstede zijn besproken.
  • Er is uitgebreid gesproken over het parkeerbeleid. De HAR heeft vragen bij de directie neergelegd en om verdere toelichting gevraagd.
  • De HAR is geïnformeerd over het nieuwe ondernemingsplan van Sint Joseph
  • Tot slot is er gesproken over het hitte stress beleid vanwege de warme zomer. Dit punt staat op de agenda van Sint Joseph.

Wie zijn wij?

Maak kennis met de bestuursleden van de HAR.

Heb je wensen, tips of overige vragen?


Contact

E-mail

info@harvanstja.nl

Telefoon

06 81 56 98 81 (Joop Arends)

Adres

Bornerbroeksestraat 66-28
7607 KH Almelo