Hoofdpunten overleg HAR/ directie Sint Joseph t/m juli 2021

Vanwege de coronacrisis zijn onze updates over de hoofdpunten uit het overleg tussen de HAR en de directie van Sint Joseph de afgelopen periode uit gebleven. In het jaarverslag van 2020 kunt u de bijzonderheden die aan de orde zijn geweest in het jaar 2020 terug lezen, deze vindt u op https://harvanstja.nl/publicaties/jaarverslagen.

Graag informeren wij u middels dit bericht over de belangrijkste punten die besproken zijn in het overleg tussen de HAR en Sint Joseph in de eerste helft van 2021.

 • Verkoop Sint Elisabeth; de verkoop van het appartementengebouw, het voormalige ziekenhuis, bleek de enige optie. De HAR is akkoord gegaan en inmiddels is het complex verkocht. En zal, na de nodige verplichte aanpassingen, door de nieuwe eigenaar weer worden verhuurd.
 • De impact van corona en de gevolgen van de maatregelen op de processen en ontwikkelingen voor de huurders en het personeel van Sint Joseph; er werd regelmatig overleg gevoerd met de directie, maar wel met inachtneming van de maatregelen. Ook de gevolgen voor de huurders werden besproken.
 • De HAR heeft advies uitgebracht over het leefbaarheidsbeleid van Sint Joseph.
 • Actualisatie sociaal statuut; het statuut, zoals dat enkele jaren geleden is opgesteld, is na de afgesproken periode geëvalueerd, ook met leden van de HAR. Er is vervolgens door de HAR positief geadviseerd op de actualisatie.
 • Woonruimteverdeelsysteem/ WoON Twente; op dit moment wordt m.b.v. werkgroepen, waaraan de HAR ook deelneemt, onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden van een regionaal woonruimteverdeelsysteem.
 • Ontwikkelingen Bewonerscommissies; de HAR heeft te kennen gegeven zich zorgen te maken over het feit dat meerdere Bewonerscommissies, om verschillende redenen, zijn gestopt. Er wordt een werkgroep samengesteld, waarbij betrokken medewerkers van Sint Jospeh en leden van de HAR zitting nemen.
 • Adviesaanvraag huuraanpassing; door de HAR is met Sint Joseph overleg gepleegd over de voorgenomen huuraanpassingen. Sint Joseph heeft de huren aangepast conform de landelijk genomen maatregelen.
 • Toelichting bedrijfsplan en jaarrekening; na uitvoerige uitleg heeft de HAR op de jaarrekening en het bedrijfsplan positief geadviseerd.
 • Woonvisie Gemeente Almelo; nadat de woonvisie van de gemeente Almelo, na een ruime vertraging, werd vastgesteld, heeft de werkgroep prestatieafspraken de werkzaamheden hervat. Met ondersteuning van een extern bureau wordt er gewerkt aan prestatieafspraken voor de komende jaren.
 • Planning projecten en onderhoud; de HAR werd geïnformeerd over de planning.
 • Bewonersblad Sint Joseph; de HAR heeft een bijdrage geleverd aan het Bewonersblad van Sint Joseph. Afgesproken is dat een lid van de HAR wordt toegevoegd aan de redactie en dat er door de HAR een eigen rubriek zal worden toegevoegd.
 • Scootmobielen beleid; er is een verzoek ingebracht tijdens het overleg betreffende het scootmobielen-beleid. Gezien de complexheid van deze materie zal door Sint Joseph een aangepaste versie aan de HAR worden aangeboden, waarna advies zal kunnen worden uitgebracht.
 • Samenwerking corporaties; op plaatselijk niveau vonden er tussen de directie maar ook tussen de huurdersorganisaties veelvuldig overleggen plaats.
 • Beste buur bokaal 2021; ook dit jaar wordt er door de HAR meegewerkt aan de jurering van de Beste Buurbokaal.

Wie zijn wij?

Maak kennis met de bestuursleden van de HAR.

Heb je wensen, tips of overige vragen?
Contact

E-mail

info@harvanstja.nl

Telefoon

06 82 46 70 57
0546 87 58 89

Correspondentieadres

Bornerbroeksestraat 66-23
7607 KH Almelo