Hoofdpunten overleg HAR/directie Sint Joseph 24 juni 2019

Hieronder vindt u een weergave van de belangrijkste punten die besproken zijn in het overleg tussen de HAR en de directie van Sint Joseph op 24 juni jl.

  • Begin van het jaar is er een gesprek geweest tussen Sint Joseph en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Naar aanleiding hiervan wordt er door Sint Joseph momenteel hard gewerkt aan het herstelplan. Het verfijnen van de portefeuillestrategie loopt voorspoedig.
  • Huurbeleid: de HAR heeft een eerste concept van het huurbeleid ontvangen van Sint Joseph. De komende periode zal de HAR inhoudelijke feedback gaan formuleren. In het nieuwe huurbeleid is meer focus aangebracht op de doelgroep en inkomsten om een optimale huuropbrengst te genereren.
  • Bod/prestatieafspraken: er is dit jaar weer een gezamenlijke bieding uitgebracht door beide woningcorporaties (Beter Wonen en Sint Joseph). De insteek voor de komende jaren is om het bod jaarlijks te continueren en waar nodig aan te passen. De focus zal liggen op het formuleren van een nieuwe woonvisie medio volgend jaar. De prestatieafspraken kunnen via de volgende link worden bekeken: https://www.harvanstja.nl/content/5-publicaties/4-verslagen-bewonerscommissies/prestatieovereenkomst-2019-tm-2023_defn-06122019.pdf
  • Opruimactie Rumerslanden: op 4 juli jl. heeft er een grootschalige opruimactie plaatsgevonden met hulp van meerdere partijen, waaronder Sint Joseph. De actie sluit mooi aan bij het provinciaal project meer groen in stedelijke omgevingen. Bewoners kregen tegen inlevering van een stoeptegel tuinplanten terug inclusief advies over hoe deze te onderhouden.
  • Bijdrage activiteiten: door de nieuwe woningwet in 2015 mogen woningcorporaties niet meer aan sponsoring doen. Hierdoor is ook de bijdrage van € 20,- "per voordeur" komen te vervallen. Er moet gekeken gaan worden welke mogelijkheden er eventueel wel zijn. Bijvoorbeeld door het te koppelen aan leefbaarheid biedt dit voor Sint Joseph mogelijkheden tot een bijdrage die wel binnen de normen past.

Wie zijn wij?

Maak kennis met de bestuursleden van de HAR.

Heb je wensen, tips of overige vragen?
Contact

E-mail

info@harvanstja.nl

Telefoon

06 82 46 70 57
0546 87 58 89

Correspondentieadres

Bornerbroeksestraat 66-23
7607 KH Almelo